Formål

Arkitekt Kirsten Spliid Pedersens Rejsefond

 

 

Til dem der er inde på Kirsten Spliid Pedersens Rejsefonds hjemmeside.

 

Meddelelse fra fondsbestyrelsen.

 

Vi har netop bevilliget de sidste penge, der stod på Rejsefonden, hvorfor der ikke vil kunne anmodes om yderligere tilskud til studierejser herfra.

 

Samtidig vil vi fra bestyrelsens side benytte lejligheden til at takke for rigtig mange gode ansøgninger til rigtig mange forskellige projekter / rejseønsker. Vi har nærlæst alt, hvad der er tilsendt os, og vi håber, at vi i Kirstens ånd har formået at bidrage til, at en del unge studerende har fået bedre mulighed for at få deres ønsker opfyldt mht. deres rejseønsker.

Vi har forsøgt at prioritere, som vi tror, Kirsten ville have gjort.

Det har for os været en glæde, at kunne bruge de midler Kirsten betænkte til dette formål.

 

I fondsbestyrelsen sad

Cristian Carlsen

Jan Fugl

Karin Spliid Abel

Poul Spliid Pedersen og

Advokat Jesper Abel, der ud over sit koordinerende arbejde indgik i alle vurderinger på lige fod med den officielle bestyrelse.

 

På Karin og egne vegne (Kirstens søskende) vil vi her, hvor midlerne er udloddet speciel takke Christian Carlsen og Jans Fugl for deres store engagement og faglige viden, som har været rigtig meget værd i vore diskussioner hen over årene. De har gjort en stor indsats for at fondsmidlerne blev benyttet rigtigt, en indsats som de har gjort uden nogen form for honorering ud over glæden ved at andre fik nogle midler så de bedre kunne rejse ud i verden.

 

Poul Spliid Pedersen

 

 

Formål

Arkitekt Kirsten Spliid Pedersens Rejsefond har til formål at at yde støtte arkitektstuderendes rejser i uddannelsesmæssigt øjemed.

Legatportioner kan primært uddeles til studerende som er indskrevet på Arkitektskolen Aarhus, men også til studerende på andre uddannelsesinstitutioner i Aarhus-området.

Læs mere her på siden om hvad der ydes støtte til og om hvordan du ansøger.