Kriterier

Arkitekt Kirsten Spliid Pedersens Rejsefond

 

Kriterier for ansøgning om legatportioner

 

Legatportioner kan primært uddeles til studerende som er indskrevet på Arkitektskolen Aarhus, men også til studerende på andre uddannelsesinstitutioner i Aarhus-området, under forudsætning af, at rejseformålet efter bestyrelsens opfattelse har relation til arkitektuddannelsen. Der kan primært søges til individuelle studierejser. Ansøgning om tilskud til studierejser, der sigter på personlig faglig udvikling vil blive prioriteret. Det forventes derfor, at ansøgninger indeholder en klar faglig motivering for den ønskede studierejse, samt en præcis beskrivelse af studierejsens faglige fokus og mål, samt hvordan rejsen indgår i ansøgerens faglige udviklingsplan. Det forventes endvidere, at legatmodtagere efter gennemført studierejse fremsender en redegørelse for det udbytte, som det tildelte legat har muliggjort.

 

Ansøgning med dokumentation for kvalifikationer, vedlagt budget og egnet reproduktion i sort/hvid skal være:

 

Arkitekt Kirsten Spliid Pedersens Rejsefond

c/o Advokatfirma Abel & Skovgård Larsen

Sønder Alle 9 8000 Aarhus C

Mrk. 16097-001

 

i hænde senest den 15. april og 15. oktober.

Der ydes ikke støtte til rejser, som er påbegyndt inden ansøgningsfristernes udløb.

 

Ansøgers navn og adresse anføres i ansøgningens øverste højre hjørne.

Bemærk:

Ansøgninger fremsendes enten i 5 eksemplarer eller digitalt (pdf-fil) pr. e-mail abel@abel.dk.

 

Ansøgninger kan ikke fremsendes med fax. Fonden ikke påtager sig returnering af fremsendt materiale.

 

Legatuddelingens resultat vil blive meddelt legatmodtager umiddelbart efter afholdelse af bestyrelsesmøder i maj og november.