om Fonden

Arkitekt Kirsten Spliid Pedersens Rejsefond

 

om Fonden

 

Fonden har til formål at yde støtte til unge studerendes rejser i uddannelsesmæssigt øjemed, herunder særligt til unge studerende på arkitektskolen i Aarhus

 

 

Bestyrelsen består af:

 

Karin Spliid Abel, Psykolog

 

Poul Spiid Pedersen, Civilingeniør

 

Jan Fugl, Arkitekt MAA, Lektor

 

Christian Carlsen, Arkitekt MAA

 

 

Advokat for fonden:

 

Jesper Abel, Advokat